1. svaté přijímání 7.6.2020

V neděli 7. 6. 2020 jsme v našem farním kostele mohli zase po roce (byť letos s jistými karanténními opatřeními) oslavit společně krásnou svátost. Pět dětí z naší farnosti přijalo v tento den poprvé do svého srdce Pána Ježíše ve svatém přijímání. Přejeme jim, aby se s ním takto mohly a chtěly setkávat co nejčastěji.

Jdi zpět