Svěcení kaple 14.6.2020

V neděli 14. června jsme prožili krásnou slavnost, která se dá nazvat ZÁZRAKEM. Naše nová kaplička svatého Františka z Assisi měla být vysvěcena a uvedena do provozu.  Hrozilo moc špatné počasí. V sobotu jsme byli svědky povodní u nás i v okolí a bouřky stále hrozily. Navíc, v neděli od 14 do 17 hodin mělo být podle radaru nejhůř. No, modlili jsme se a doufali. Krásné bylo, že i když pršelo, přicházeli lidé půl hodiny před začátkem a seděli na lavičkách s deštníky. Nebyly postaveny žádné stany. Prostranství se pomalu pěkně zaplnilo a najednou 10 minut před 15tou hodinou přestalo pršet. Bylo úžasné sledovat, jak všichni stahovali deštníky a usmívali se. Navíc, nad kapličkou bylo vyjasněno a ukazovalo se sluníčko. Pan biskup Jan Vokál přijel ještě za deště, ale moc hezky se na nás usmíval. Byli jsme tam jako jedna velká rodina. Slavnost se snažil vylepšit i náš farní sbor a sólisté Veronika Stodolová na příčnou flétnu a Libor Bartoník na hoboj. Doprovod obstarala naše varhanice Mudr. Magda Stodolová. Všichni jsme se shodli na tom, že jsme se nacházeli v krásné atmosféře, plné naděje, radosti a pokoje. Podařilo se nádherné dílo zásluhou manželů Kučerových, starosty Oldříše pana Serafína, našeho otce Milana a spousty dalších obětavců, kteří darovali kus svého času a práce. Kaple byla příznačně vyzdobena lučními kvítky, což dotvářelo správnou atmosféru. Pan biskup i všichni ostatní byli nadšeni jak stavbou, tak umístěním. Škola, obecní úřad, kaplička a požární zbrojnice. Vše potřebné pohromadě v jednom místě. Požehnání nám také poslal sám svatý Otec  František. Je zarámované a umístěné uvnitř kaple. Po skončení jsme si ještě prohlíželi panely s fotkami, jak stavba pokračovala a vzájemně si hezky popovídali. Všem, kdo se jakkoli zasloužili o toto krásné dílo i o tuto slavnost, patří velké poděkování. Máme všichni moc velikou radost i z toho, že zde je Nejsvětější svátost.

Jdi zpět