Farní den 6.9.2020

V neděli 6. 9. 2020 jsme prožili sedmý farní den. Zahájili jsme ho mší svatou v 10 hod. v kostele sv. Markéty.  Letos byl kvůli covidu trochu jiný, než léta předešlá. Konal se na farní zahradě v menším počtu účastníků. Děti nám zahrály krásnou pohádku „Dva sourozenci“, kterou přímo na místě secvičily pod vedením Báry Hájkové. Maminky s dětmi předvedly taneční vystoupení na písničky „Včelka Mája“, „Mraveneček“ a „Baby Shark“. Tím, že nám počasí přálo, se akce velice vydařila. Díky všem, kteří se podíleli na přípravě.

Jdi zpět