Velikonoční vigilie 3.4.2021

Letos jsme v naší farnosti prožili opravdu slavnostní vigilii, k velké radosti otce Milana. 2 dospělé ženy přijaly křest. Loni nás o tento zážitek připravila pandemie a proto jsme tuto slavnost mohli prožít až na Boží hod svatodušní. Letos to vyšlo tak, jak jsme si všichni přáli a máme z toho radost. 

Jdi zpět