Svěcení nové kaple sv. Farntiška z Assisi

-

Dne 14. 6. 2020 dojde v obci Oldřiš k vysvěcení nové kaple sv. Františka z Assisi. Hlavní celebrantem bude diecézní biskup J.E. Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, JU.D. Začátek bohoslužby v 15h. Po skončení bohoslužby se bude možné s otcem biskupem také setkat. Všichni jste k této mimořádné události farnosti srdečně zváni.

Jdi zpět