Poutní mše svatá u kapličky v Lačnově

Dne 2. 8. 2020 se ve 14:30h uskuteční tradiční poutní mše svatá u kapličky v Lačnově.

Jdi zpět