Osmý farní tábor

Letní farní tábor, pokud dovolí epidemiologická situace, se uskuteční od 1. 8. do 7. 8. 2021 na Borku u Budislavi. Tábora se mohou zúčastnit děti naší farnosti od 2. do 9. třídy základní školy. Termín podání přihlášek bude včas upřesněn.

Jdi zpět