Poutní mše sv. v kostele sv. Markéty

19. 07. 2020 (neděle)

Dne 19. 7. 2020 se uskuteční poutní mše sv. v kostele sv. Markéty. První mše sv. bude v 8:00h, druhá v 10:30h.

Výlet dětí

20. 07. 2020 (pondělí)

V týdnu mezi 20. 7. - 24. 7. se uskuteční jednodenní výlet pro meší děti. V loňské roce jsme putovali do Slatiňan. Letos do okolí Litomyšle. Navštívíme zajímavá místa, zahrajeme si hry a také návštívíme koupaliště v Dolním Újezdě. Po návratu do Borové bude možné přespat ve stanu na farní zahradě a shlédnout nějaký film v našem "letním kině".  Podrobnosti budou včas oznámeny.

Sedmý farní tábor 2020

02. 08. 2020 (neděle)

Vzhledem k pandemii koronaviru se letošní sedmý farní tábor na Borku u Budislavi konat nebude. Avšak nabízíme dětem možnost tzv. "Příměstského tábora", což znamená, že by děti mohly každý den ráno přicházet k faře a účastnit se tak her, které budou připraveny. Večer by se vracely do svých domovů. Stravu na den si zajistí každý rodič sám. Na porgramu bude mimo jiné i večerní opékaní buřtů, stezka odvahy, promítání filmu v našem "letním kině". K této akci budou připraveny přihlášky, které rodiče odevzdají na faře.

Poutní mše svatá u kapličky v Lačnově

Dne 2. 8. 2020 se ve 14:30h uskuteční tradiční poutní mše svatá u kapličky v Lačnově.

Farní den

06. 09. 2020 (neděle)

Již sedmý farní den by měl proběhnout 6. září 2020, pokud to epidemiologická situace dovolí. Tak jako v uplynulých letech začneme mší sv. v 10h, po které se přesuneme do areálu Orlovny v Oldřiši.