Půlnoční mše svatá pro děti

24. 12. 2019 (úterý) 16:00 - 17:00

Živý betlém

25. 12. 2019 (středa)

Na Boží hod vánoční bychom Vás rádi pozvali na představení Živý betlém v podání našich dětí. Je naplánováno, že toto představení se opět uskuteční na farní zahradě.  Po skončení tohoto vystoupení si společně zazpíváme i několik vánočních koled. Všichni jste srdečně zváni. Začátek ve 14:30h.

Vánoční koncert v kostele sv. Markéty

26. 12. 2019 (čtvrtek) 17:00

Všechny srdečně zveme na Vánoční koncert v kostele sv. Markéty. Hraje a zpívá schola od sv. Václava - Salesiánský klub mládeže Pardubice. Začátek v 17h.

Mše svatá pro děti

02. 08. 2020 (neděle)

Mše sv. pro děti s následným programem ve farní klubovně. Můžete se těšit na hry i tvořivou činnost. Občerstvení zajištěno. Těšíme se děti na vás.

Sedmý farní tábor 2020

Sedmý farní tábor se uskuteční od 2. 8. do 8. 8. 2019 na Borku u Budislavi. Tábora se mohou zúčastnit děti naší farnosti od 2. do 9. třídy základní školy. Termín podání přihlášek bude včas upřesněn.