Opékání klobás na farní zahradě

28. 06. 2019 (pátek) 19:00

Na konec školního roku zveme všechny děti a jejich rodiče, stejně i mládež k opékání klobás a společnému poszení na farní zahradě.

Šestý farní tábor 2019

04. 08. 2019 (neděle)

Šestý farní tábor se uskuteční od 4. 8. do 10. 8. 2019 na Borku u Budislavi. Tábora se mohou zúčastnit děti naší farnosti od 2. do 9. třídy základní školy. Termín podání přihlášek bude včas upřesněn.

Poutní mše svatá u kapličky v Lačnově

Dne 4. 8. 2019 se ve 14:30h uskuteční tradiční poutní mše svatá u kapličky v Lačnově.